Starý dům i nová stavba

Každá nemovitost, ať už staré stavění nebo novostavba, potřebují kompletní zavedení rozvodů pro využívání proudu. U starých domů a bytů se jedná o výměnu, u novostaveb o kompletní zavedení, které zvládnete s elektrikářem Kutná Hora. Nakonec zajistí odbornou revizi, kterou potvrdí revizní zprávou. Kromě velkých oprav a montáží provádí i drobné úpravy, jako výměnu zásuvek a vypínačů nebo rozšíření osvětlení.

Bez vypínačů a zásuvek by to nešlo

Rozsvícené světlo nebo hrající televize, to vše funguje na základě proudu, který nějakým způsobem musím do všech zařízení dostat. Nestačí jen dodavatel energie, ale i funkční zásuvka nebo vypínač. Aby tedy vše fungovalo, poraďte se s elektrikářem Kutná Hora. Odborně zhodnotí stav zásuvek a vypínačů, postará se o správné zapojení spotřebičů, provede všechny potřebné revize. Nejen drobné opravy, ale i velké montáže a výměny rozvodů.