Také Vy máte šanci, nevzdávejte to

Ve společnosti nejste zrovna lvem salónů a nemáte na každém prstě jednu milenku. Opačnému pohlaví vlastně ani příliš nerozumíme, ale to neznamená, že byste se seznámit nechtěl a toužil zůstat napořád sám. Je tomu přesně naopak, s nějakou krásnou byste byl moc ráda, byl byste na to pyšný, ale bohužel nevíte, jak na ženu, která se Vám líbí.

Přirozenost a ohleduplnost

I když nevládnete nějakým úžasným šarmem, tak přesto se nevzdávejte. Také Vy máte šanci se seznámit a najít si přítelkyni. Měl byste se především řídit dvěma jednoduchými pravidly. Při seznamování se chovejte přirozeně, normálně a pokud možno co nejvíce nenuceně. A nezapomeňte na to být ohleduplný, to je vlastnost, které si opačné polovičky opravdu cení.