Uvnitř jako venku

V oblasti prací ve výškách se nejlépe osvědčují oblíbené vysokozdvižné pracovní mobilní plošiny, které jsou vyráběny v několika základních druzích, podle způsobu použití. Základní rozdělení je podle druhu pohonu. Tam lze konstatovat, že elektromotory se používají zejména v interiérech, kde není možno používat druhý nejpoužívanější typ – dieselovým motorem poháněná zařízení. Je to z důvodů nebezpečnosti zplodin z dieselových motorů v interiérech pro zdraví lidí.

Elektrické druhy

Jsou napájeny převážně z dobíjecích akumulátorů, které tvoří základnu celého zařízení, čímž mu dodávají i značnou stabilitu, díky jejich váze. Nelze je ale užívat na podlahách a místech se sklonem větším než 3°. Ideální jsou pro hladké, rovné podlahy, dlažby, i beton, či asfalt.