Výhody

Mezi prioritní výhodu krbových kamen patří, že díky prosklené výplni můžete nasávat atmosféru pohody díky viditelnosti plamenů. Další je pořízení si nového zdroje tepla a získání ekonomické úspory. Velkou výhodou je jejich rychlá montáž, velmi rozumná a příznivá cena a v neposlední řadě jejich přemístění.

Nevýhody

Díky rychlému nástupu sálavého tepla dochází k poměrně velkému vysušení vzduchu ve Vašem domě. Je nutno po určité době přiložit a udržovat oheň. A velmi velkou nevýhodou zůstává fakt, že pokud v domě žijí malé děti, musíme je neustále hlídat a připomínat jim nebezpečí možného popálení. Neboť plášť krbových kamen je neskutečně rozpálený a riziko popálení je tak velmi vysoké nejen pro malé děti, ale i nevhodná manipulace při přikládání může způsobit nepříjemnosti v podobě velkých a bolestivých puchýřů.